کاراکتر میمون چی توز

طراحی کاراکتر و تاثیراتش در رشد برند

کاراکتر چیست ؟ کاراکتر که معادل فارسی آن شخصیت نام گرفته است در اصل طراحی یک موجود خیالی جدید با ظاهری متفاوت است که در بعضی موارد از حیوانات ، اساطی...

ادامه مطلب