لوگو صنعتی گروزلن

اصول طراحی که در این پروژه باید رعایت میشد از بسیاری جهات مشابه لوگوی دیزنت بود و نوع فعالیت هر 2 برند در یک زمینه کاری بود به همین علت و خواست مشتری در یکی ار اتودها از مونوگرام به عنوان المان اصلی استفاده شد. طراحان گروه تبلیغاتی مستر دیزاین در طراحی این اتودها و در نهایت اتود تائید شده نهایی تلاش کردند تا لوگویی متناسب با صنعت مربوطه و همراه با ظرافت و زیبایی به مشتری ارائه دهند.