لوگوی نگاه ویژه آگهی نامه داخلی

طراحی لوگوی نگاه ، که مختص آگهی نامه داخلی پاساژ لاله تهران، طراحی گردیده است، به سبب اینکه باید بر روی جلد مجله کار میشد و اصولا طراحی لوگوی مجلات و نشریه ها محدودیت های زیادی را برای طراحان ایجاد می کنند، و ما نیز از این قوانین مستثنی نیستیم دستور کار را بر روی طراحی لوگو تایپی ویژه بنا نهادیم و خوشبختانه به دلیل املای مناسب این کلمه قرینه کردن حروف به خوبی پاسخگو بود و این امکان را در اختیار طراحان مستر دیزاین گذاشت که خروجی کار لوگو تایپی خوانا و گرافیکی از آب دربیاید.

در مورد رنگ لوگو به دلیل اینکه در اکثر مواقع با رنگ با طرح روی جلد هماهنگ می شود و یا به رنگ مشکی طراحی میگردند، جهت ارائه کار از دو رنگ جذاب استفاده شد. در زیر دو نمونه اتود طراحی شده “نگاه” را می توانید مشاهده کنید.