طراحی ست اداری صرافی سینا

همانطور که مشاهده می کنید تصویر موجود در صفحه مربوط به ست اداری صرافی سینا می باشد که گروه تبلیغاتی مستر دیزاین طراحی این مجموعه را انجام داده است که پس از طراحی چندین اتود مختلف طرح ذیل به تائید رسید.
این ست اداری شامل سربرگ A4 و A5 ، پاکت ملخی استاندارد به همراه پاکت عمودی با سایز اختصاصی می باشد که کلیه موارد نامبرده به صورت دو رو و در سه رنگ آبی، نارنجی و مشکی ساختگی یا به عبارتی پنتون بر روی کاغذ تحریر 150 گرم به چاپ رسیدکه مشاهده می کنید، نکته اصلی و مهمی که در این طرح مشهود است سادگی، خلوتی و استفاده به جا از رنگها در طراحی می باشد.

ست اداری صرافی سینا