تبلیغ ماشین آلات صنعتی توسعه ماشین

اگر بخواهیم طراحی آگهی های تبلیغاتی را به چند دسته تقسیم کنیم تبلیغات لوازم ، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی پیچیدگی و قوانین محدود به خود را دارند به اینگونه که طراحی یک آگهی تبلیغاتی خلاقانه و حرفه ای برای یک برند لوازم آرایشی و بهداشتی یا نوشیدنی و آب میوه در مقابل یک آگهی صنعتی که ظاهر و باطنی خشن و نازیبا دارد به مراتب سهل و آسان تر است. در تبلیغات صنعتی نمایش خود محصول با کلیاتش و توضیحات تکمیلی از قوائد کار به شمار می آید و کمتر می توان از ایده های مفهومی و سورئال استفاده کرد.
مجموعه تبلیغات ذیل متعلق به شرکت توسعه ماشین می باشد که در زمینه واردات ماشین آلات ، تجهیزات ، ملزومات و مواد اولیه صنایع چوب فعالیت میکنند و به گونه ای طراحی گردیده که سریالی بودن تبلیغات کاملا مشهود باشد و بیننده بیشترین تمرکز را بر روی عکس و توضیحات دستگاه ها و سایر موارد داشته باشد.