لوگو پارسیان سفر

لوگو پارسیان سفر همانطور که از نام و طراحی آن می توان فهمید مربوط به یکی از آژانسهای مسافرتی کشور می باشد که گروه تبلیغاتی مستر دیزاین افتخار طراحی و ایده پردازی را برای این آژانس بر عهده داشت.
در مورد رنگ با توجه به همخوانی با پرواز و آسمان از سرمه ای و آبی استفاده شد و برای درک بهتر نوع فعالیت برای عامه مردم از نماد هواپیما و خط دود موتور جت استفاده گردید و در یکی از اتودها از تلفیق المان و لوگو تایپ و در دیگری از نماد پرنده و درآوردن حرف آغازین پارسیان پ در دل پرنده استفاده گردیده است که مشاهده می کنید.