لوگوی وب ویرا لوگو تایپی متفاوت

طراحی لوگو تایپ یکی از آن دسته طراحی هایی است که نوع حروف الفبا در آن بسیار تاثیرگذار است ، بسیار برای ما و بسیاری از طراحان اتفاق افتاده که مشتری مثلا یک کلمه مانند خشکبار طلوعی را که حروف بسیار پیچیده ای مانندخ ک ط ع و در آخر ی در آن وجو دارد را از ما می خواهد که مانند لوگوی زم زم طراحی کنیم و اینجاست که دیگر صحبتی برای گفتن نمی ماند. اگر این نکته را بتوانیم جا بیاندازیم که املای کلمات و انتخاب اسم در زیباتر شدن لوگو و لوگوتایپ تاثیر بسیار زیادی دارد و دست طراح را بسیار باز میگذارد و حتما نتیجه کار مورد پسند مشتری خواهد بود.
لوگویی که مشاهده می کنید مربوط به شرکت وب ویرا می باشد که در زمینه طراحی وب فعالیت دارند و خواستار لوگوتایپی خاص و خوانا بودند که چندین اتود توسط گروه تبلیغاتی مستر دیزاین برای آنها زده شد که مشاهده می کنید، یکی از مزایای این لوگو همنشینی حروف در کنار هم و انتخاب نام درست قبل از طراحی بود و هر چه در یک لوگو تایپ حروف تکراری و شبیه هم داشته باشیم نتیجه بهتری خواهیم گرفت.