لوگو صنعتی دیزنت

برند دیزنت که فعالیتش در زمینه تولید ابزار آلات صنعتی مانند مته های عظیم و قطعات خاص می باشد که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، سفارش داده شد و طبق درخواست سفارش دهنده استفاده از یک المان معرف صنعت در دستور کار قرار گرفت و تاکید بر آن بود که نوشته Dizent خوانا باشد و پیچیدگی خاصی نداشته باشد، در مورد رنگ انتخابی نیز سه رنگ در اتودها استفاده گردید که مشاهده می کنید، در اتودهای طراحی شده سعی بر آن شده که از یک المان کوچک استفاده شود و با همنشینی رنگها در کنار هم جلوه ای بصری به لوگو داده شود و مسئله مهم دیگر این نکته بود که لوگو به صورت تک رنگ قابل چاپ باشد و قابلیت حک شدن بر روی فلزات نیز امکان پذیر باشد.