طراحی بروشور حرفه ای ابزار برقی پوکا

بروشور و کاتالوگ جزء لاینفک و جدا نشدنی هر برند، شرکت و کارخانه بوده و هست و حتی با پیشرفت دنیای مجازی و تبلیغات اینترنتی همچنان ارزش و اهمیت خود را حفظ کرده است. تفاوت این دو در قطع، نوع طراحی و حجم مطالبی که در آنها گنجانیده می شود است.
در جایی گه می توانیم توضیحات و مطالب را به طور اختصار در یک صفحه A4 یا بزرگتر و در 3 یا 4 لت بگنجانیم و طراحی کنیم دیگر نیازی به هزینه کردن برای طراحی و چاپ کاتالوگ نداریم، فقط یک توضیح اساسی اینکه کاربرد بروشور بیشتر در نمایشگاه ها و اطلاع رسانی و گاهی به عنوان راهنما داخل محصولات مختلف می باشد و خیلی نمی توان آن را با یک پروداکت کاتالوگ یا جنرال کاتالوگ مقایسه نمود.
نمونه بروشوری که مشاهده می کنید طراحی شده توسط گروه مستر دیزاین است که مربوط به یک سری از ابزار برقی های شرکت پوکا می باشد که در 3 لت در یک صفحه A4 طراحی و چاپ شده و به شکل مختصر و مفید اطلاعات محصولات و عکسشان در بروشور قابل رویت است و از شلوغی و پیچیدگی های طراحی در آن خبری نیست و به بهترین نحو از رنگ سازمانی، لوگو و عناصر موجود استفاده شده است.