لوگو چاپخانه میترا

این لوگو جزء اندک طرح هایی بود که قرار بود یک اتود زده شود اما همان یک لوگو گویای نام و حرفه سفارش دهنده باشد به طوری که اگر نام چاپ را نیاوریم بیننده متوجه مقصود طرح باشد، اما جزئیات طرح بدین شرح است اول از همه کلمه میترا که به صورت کاملا گرافیکی و خوانا نوشته شده است و موضوع دیگر شباهت حرف م با رول کاغذ و علامت رجیستر در چاپ می باشد و در آخر باقی حروف که بسیار شبیه برج های رنگ ماشینهای چاپ 4 رنگ می باشد این قدرت را به این لوگو داده که با همان یک اتود نظر مشتری را جلب کند.