لوگوی هوشیار نشانه ای المان محور

طراحی لوگوی پیام رسان هوشیار که در سالهای پیشین توسط گروه تبلیغاتی مستر دیزاین انجام پذیرفت از آن جمله لوگو یا نشانه های تجاری است که پیچیدگی زیادی ندارد و در دیزاین آن سعی بر آن شده که سادگی کار در اولویت باشد و از دو رنگ سازمانی شرکت که آبی و سبز است که بسیار هم همنشینی خوبی در کنار هم دارند استفاده گردیده است.
فعالیت شرکت همانطور از نامش پیداست در زمینه تجهیزات هوشمند سازی مراکز فعالیت میکند.
 مهمترین قسمت در طراحی این لوگو استفاده از سبک مونوگرام است که به زیبایی حروف اول هوشیار h و y در بین رنگها، خودنمایی میکنند. نوشته نام شرکت نیز با فونتهای اصلاح شده هماهنگی خوبی با کلیت کار دارد. در هر کاری ضعف هایی هم موجود است که بیان آن را به شما می سپاریم.

لوگو پیام رسان