طراحی لوگوی تجاری ویکتور Victor :

لوگوی ویکتور که به زبان انگلیسی victor توسط یکی از مشتریان خارج از ایران مجموعه مستر دیزاین سفارش داده شد، همانند سایر لوگوهای اروپایی به دنبال طراحی لوگویی مینیمال و ساده بودند و تمایل داشتند که یک اتود طراحی گردد و به مرور تکمیل گردد.

به همین دلیل از هیچ فونت آماده دستکاری شده ای استفاده نگردید و فونتی مناسب با رعایت کلیه اصول طراحی لوگو تایپ همانند نمونه شد. به جهت چند موردی بودن فعالیت تجاری که کمپانی انجام میدهد از کمان بیضی شکل برای نشان دادن گستره جهانی و حرکت و جریان بین المللی استفاده کردیم که مشاهده می کنید.

در آخر هم شعار تبلیغاتی شرکت victor world trace که به معنای پیروز تجارت جهانی است در زیر لوگوتایپ قرار گرفت.