لوگو ارتباط ناپ

اتودهای لوگویی که در مقابل مشاهده می کنید مربوط به شرکت ارتباط ناپ می باشد، شرکت نامبرده نماینده یک شرکت اروپایی در ایران می باشد که در حوزه تجهیزات مخابراتی پیشرفته فعالیت می کنند و گروه تبلیغاتی مستر دیزاین افتخار طراحی لوگوی این شرکت را داشتند.
به همین علت تصمیم بر آن شد که از المانها و لوگو تایپی در کار استفاده شود که نشان دهنده نوع فعالیت شرکت باشد و استفاده از خطوط منحنی و بیضی شکل که سمبل امواج و تجهیزات مخابراتی است در دستور کار گروه قرار گرفت، در جای دیگر از المان گرافیکی به صورت مستقیم استفاده شده با متن لاتین و فارسی در دو رنگ متفاوت با تایپوگرافی حروف لاتین.
در مورد خوانا بودن لوگو با اینکه مشکلی در خوانایی آن وجود نداشت ولی سعی بر آن بود که اندکی ذهن را درگیر کند زیرا مخاطبی که شرکت با آنها ارتباط بیشتری دارد اکثراً  تحصیلکرده و آشنا با این حرفه هستند، که در نهایت لوگویی که در پیچ اصلی بود به عنوان لوگوی نهایی مورد تائید قرار گرفت.