طراحی لوگو شرکت ابریشم پلاست ایرانیان

طراحی لوگو نساجی ابریشم پلاست ایرانیان که تولیدکننده انواع کیسه‌های بافته شده، ساده، لمینت، کامپوزیت که در موارد بسیاری مورد استفاده قرار میگیرند فعالیت میکنند. با توجه به گسترش فعالیتها و راه اندازی وب سایت، طراحی لوگو یا به عبارتی ریدیزاین لوگو شرکت خود را به مجموعه مستردیزاین واگذار نمودند.

از آنجا که طراحی لوگو از نوع لوگو های تلفیقی بود هم احتیاج به لوگوتایپی ساده و خوانا را از ما درخواست کرده بودند و همچنین نماد گرافیکی که گویای فعالیت شرکت و تار و پود صنعت بافندگی باشد. اتودهای لوگویی که در زیر مشاهده میکنید طراحی گردید و در نهایت این لوگو به تائید نهایی رسید.