لوگوی شرکت دانش بنیان آراز

طراحی لوگوی آراز سنگ شکن که یکی از شرکت های دانش بنیان در زمینه تولید ماشینهای سنگین و صنعتی سنگ شکن در صنعت معادن می باشند در ابتدای سال به گروه تبلیغاتی مستر دیزاین سپرده شد.
از آنجا که مدیریت شرکت بر دانش بنیان بودنشان ناکید بسیاری داشتند و در درخواست فرم سفارش آنلاین طراحی لوگو بر این نکته و بیان بصری ارتباط صنعت و دانش در نگاه اول اعتقاد داشتند، مقدار زیادی محدودیت برای طراحان ایجاد میکرد که یکی از این محدودیت ها که نه در پروژه طراحی لوگوی آراز بلکه در اکثر طراحی های ما ایرانیان و سایر کشورها نیز اغلب مجبور به استفاده از آن هستیم و هستند چرخ دنده می باشد که متاسفانه برای نشان دادن صنعت بسیاری از صاحبان مشاغل درخواست استفاده از این نماد تصویری را دارند که شخصا نیز بکار بردن و استفاده از المانهای محدود ، تکراری و باب شده را نمی پسندم و اعتقادی به تکرار مکررات ندارم و بکار بردن علائم خلاقانه و جدید را ارجع می دانم. مانند استفاده از شاخه زیتون و گندم در حاشیه لوگوهای دهه 50 و 60 که متاسفانه هنوز هم در دانشگاه ها این سبک طراحی لوگو تدریس میشود.

به غیر از لوگوهای ترکیبی در ادامه نمونه لوگوها، میتوانید لوگو تایپ های اختصاصی طراحی شده ARAZ را نیز مشاهده کنید.