ست اداری جهان تهویه ریما یا دایکین

در تصویر ذیل ست اداری جهان تهویه ریما را که نماینده انحصاری تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه هوا دایکین در ابعاد خانگی  و صنعتی است مشاهده می کنید این شرکت به جهت بزرگی و اهمیت کاریشان قواعد خاص طراحی تعیین شده ای دارند که به همین علت گروه تبلیغاتی مستر دیزاین افتخار طراحی برای این مجموعه را عهده دار شد.
به جهت قرار دادن دو لوگو با سبکهای مختلف، درون طرحها، اندکی محدودیت برای طراح به وجود می آورد که در پایان پس از طراحی چندین اتود، ست اداری پیوست موردپسند و تائید واقع گردید.
این ست اداری شامل سربرگ A4 و A5، پاکت نامه A5 و پاکت ملخی با قالب برش اختصاصی در سه رنگ با طراحی دو رو طراحی، و چاپ آن توسط یکی از شرکت های همکار انجام پذیرفت.

ست اداری جهان تهویه ریما