چاپ و نظارت بر چاپ

تنها صنعتی که در این سالها با طراحی گرافیک عجین شده و رابطه مستقیم پیدا کرده صنعت چاپ نام دارد که اکثرا در طی روز با محصولات چاپی بسیاری سر وکار داریم. چاپ پیشینه بسیار قدیمی در دنیا و ایران دارد که مبحث صحبت ما نیست. در کل نوع چاپی، که طراحان گرافیک برای چاپ بر روی کاغذ با آن سرو کار دارند بر دو نوع است اولی چاپ دیجیتال و دومی چاپ افست که مورد صحبت ما است.

سیستم کاری چاپ افست مبتنی بر آب و مرکب است و کلیه رنگها از چهار رنگ اصلی مرکب یعنی آبی، سرخابی،  زرد و مشکی تشکیل می شوند و موارد فنی و تخصصی بسیاری که در آینده درباره آن صحبت میکنیم. وظیفه یک ناظر چاپ از نامش پیداست، اصولاً ناظر چاپ باید، شخصی باشد آشنا به طراحی گه کاملاً بر چاپ، رنگ، کدهای رنگی، صفحه بندی و اصول کلی کار مسلط باشد به نوعی که محصول چاپی کمترین درصد اختلاف را با طرح اصلی داشته باشد و کار نهایی کمترین میزان خرابی را داشته باشد.

گروه طراحی مستر دیزاین این افتخار را دارد که با طراحانی همکاری میکند که به اصول چاپ کاملاً  آشنا می باشند و در صورت خواست و نیاز مشتریان عزیز در پروسه چاپ طرح هایشان نظارت خواهند کرد.