طراحی لوگوی حرفه ای کیترینگ دلوان

طراحی لوگوی کیترینگ دلوان به مانند طراحی و ظاهر سایر لوگوی رستورانها و مراکز تهیه غذا اهمیت زیادی برای سفارش دهنده و صاحب کیترینگ دلوان داشت، همانطور که خودمان بارها و بارها در مقالات درباره لوگو ستون تبلیغات یک برند است و اهمیت انتخاب رنگ سازمانی برای رستورانها مطالب زیادی نوشته ایم و بر آنها تاکید بسیاری داشته ایم.

نام دلوان که ریشه کردی در فرهنگ کشورمان دارد،  یک نام اصیل ایرانی (کردی) می باشد و به معنای دختری مهربان، بانو و مادری با محبت توصیف شده است و از آنجا که واژه مهر و محبت در نام برند معنی شده بود از المان قلبی سبز رنگ استفاده کردیم که نه خیلی واضح مشابه قلب و نه خیلی گنگ باشد.

لوگو تایپهای زیادی برای نام Delvan اتود زده شد ولی به جهت نوعی ساده انگاری و دست نویس بودن لوگو تایپی که مشاهده میکنید تائید شد، که اتفاقا در عین بی نظمی نظم خاصی به ظاهر کلی لوگو بخشیده است.

مرحله پایانی انتخاب رنگ سازمانی لوگوی کیترینگ دلوان است که سبزی کاهویی رنگ به همراه سبز تیره انتخاب گردید و دلیل اصلی آن منوی غذایی خاص و متفاوت با سایر کیترینگ ها و استفاده از مواد اولیه سالم و اورگانیک در کلیه غذاهای این مجموعه و قیمت مناسب آنها می باشد، که هیچ رنگی به غیر از این طیف رنگ سبز ،گویای این مطالب نبود.

لوگوی کیترینگ و رستوران دلوان