لوگوی نوین سرمایش

طراحی لوگوی نوین سرماش که یکی از فعالترین شرکتهای تولید کننده دربهای چند لایه سردخانه های صنعتی هستند، ابتدا با انتخاب نام شرکت توسط گروه مستر دیزاین آغاز گردید. از آنجا که طبق قوانین ثبت شرکت ها و انتخاب نام های مختلف در گذشته اجبارا اسامی انتخابی باید چهار سیلابی باشد و در نهایت از میان نام های پیشنهادی نام پایا درب نوین سرمایش انتخاب گردید و برای زیبایی بیشتر دو سیلاب آخر برای طراحی لوگو تایپ انتخاب گردید.

طراحی لوگوی نوین سرمایش از سری لوگوهای ترکیبی بود که به خواست مشتری دارای یک نشان یا المان گرافیکی نشان دهنده تفکیک گرما از سرما و حبس و ماندگاری سرما باشد و در زیر نشان تصویری نیز، از یک لوگو تایپ خوانا ولی گرافیکی و خاص استفاده شود.

در نهایت لوگویی که در صفحه نمونه کارهای طراحی لوگو سایت قرار دارد انتخاب گردید. تفکیک رنگ نمایانگر گرما از سرما می باشد و این تفکیک توسط مونوگرام حرف n سفید رنگ داخل دایره صورت گرفته است. و در آخر هم لوگو تایپ هماهنگ با المان گرافیکی طراحی و اجرا گردید که در زیر مشاهده می نمائید.