طراحی لوگوی آژانس هواپیمایی دارکوب

آژانس هواپیمایی دارکوب آسمان آبی که چندین سال است که در حوزه گردشگری فعالیت می کنند پس از مدتها تصمیم به تعویض لوگوی قدیمی خود کردند، زیرا لوگوی قدیمی قابلیت استفاده در بسیاری از ملزومات تبلیغاتی را نداشت بخصوص برای قرار گیری در وب سایت آژانس و سایر تبلیغاتی که در پیش رو داشتند. به همین علت افتخار همکاری با این موسسه گردشگری نصیب گروه تبلیغاتی مستر دیزاین گردید که گروه پروژه را با طراحی لوگو جدید و کاملا متفاوت آژانس آغاز نمود.
طبق خواست مدیریت مجموعه سعی بر این بود که نام دارکوب که شناخته تر شده است به صورت یک لوگو تایپ زیبا و خوانا طراحی گردد و به مانند بسیاری از لوگوهای این صنف از یک کره زمین و هواپیمای چرخان دورش استفاده نشود که به حق هم بسیار کلیشه ای شده است و به نوعی طرح لوگوی جدید ساختار شکنانه باشد تا از این تکرار زنجیروار پرهیز گردد. استفاده از المان گرافیکی دارکوب در کار نیز خیلی برای مشتری مهم نبود به این دلیل که در لوگوی قبلی از این نماد به اندازه کافی استفاده شده بود.
پس از مشاوره با ایده پردازان گروه و طراحی اتودهای دستی روی کاغذ، کار در چندین اتود مختلف در نرم افزار کرل اجرا گردید و نهایتا طرحی که در صفحه اصلی نمونه لوگوها مشاهده کردید به تایید مشتری رسید که اگر اندکی دقت کنیم کلیه استانداردهای یک لوگوی حرفه ای و استاندارد را دارا می باشد.