لوگوی صنعتی تایم

لوگوی صنعتی تایم که در این صفحه مشاهده می کنید به سفارش کارخانه صنعتی تایم که سازنده دستگاه های لمینیت چوب در ابعاد بزرگ می باشند طراحی گردید و بنا بر خواست مشتری و به جهت صنعتی بودن نوع فعالیت، در این اتودها از تلفیق رنگ قرمز و مشکی استفاده شده است .
در یک اتود از ترکیب ادغام حروف در یک المان گرافیکی استفاده شده است که، شامل حروف T – i -M – E می باشد، در اتود دیگر از لوگو تایپ در قالب المان اصلی به اضافه متن لاتین و در اتود بعدی تاکید بر حرف T و کار کردن بر روی حرف اول با استفاده از تغییر  رنگ و حروف طراحی شده است و سبکهای مختلف دیگری که اگر اندکی در اتودها دقت نمائید قابل رویت می باشد.