ست اداری گروه تبلیغاتی نگاه خاص

همانطور که در عکس ذیل مشاهده می کنید این مجموعه ست اداری برای یکی از همکاران و کانون های تبلیغاتی دوست و همکار طراحی گردیده است که افتخار طراحی را به ما سپردند، یکی از اولین مواردی که در این مجموعه به چشم می آید رنگ سازمانی شرکت مذکور است که بسیار مناسب انتخاب شده است و نوعی لطافت و حس آرامش را به بیننده منتقل می کند.
این ست  اداری شامل: سربرگ A4 دو رو، پاکت ملخی استاندارد، برگه یادداشت عمودی، کارت ویزیت و در نهایت یک کارت پستال 10 در 10 سانتیمتری برای معرفی شرکت می باشد، که همگی این اجزاء از یک طرح واحد سرچشمه می گیرند که این نکته در طراحی ست اداری بسیار نکته مهمی می باشد.